top of page
אולי יעניין אותך גם

נכתבו לאחרונה

תגיות
אין עדיין תגים.
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל - מאמרים ורשמים

ביו-אנרגיה ושליטה עצמית


קורס זה הורכב ע"י מר איגור זקשנסקי על סמך ניסיונו האישי, לימודיו ומחקריו.


מר זקשנסקי עוסק מזה כשלושים שנה בקונג פו וין צ'ון, מדיטציה וצ'י קונג וחוקר זה שנים רבות את תחום הביואנרגיה.


הקורס מורכב מחלק תיאורטי וחלק מעשי וכולל חומר אשר לא פורסם עד כה.


תוכנית הקורס


תוכנית הקורס כוללת נושאים רבים, ביניהם:

הצגת שתי גישות בסיסיות לפיתוח היכולות הביו-אנרגטיות על בסיס ניתוח ושת"פ בין המודע לתת-מודע בזמן היווצרות ניסיון והתגבשות תגובות בעזרת הדמיון. התמקדות בשאלת הביצוע הטכני בביו-אנרגיה.


שימת דגש על השוני בין מניע נפשי-רגשי לפעולות פיזיות אשר מובילות לתוצאה הרצויה. ברוב המקרים מניע רגשי שכזה בא בצורת דמיונות, מביא לתגובה לא נכונה של הגוף ומונע השגת המטרה.


במסגרת הקורס שמים דגש על חיפוש ועשייה של מעשים פיזיים ברורים שמביאים לתוצאה הרצויה. כמו כן, נלמדים גם קריטריונים אשר מאפשרים לבחון את אותם המעשים. בודקים גם עד כמה מציאותית המטרה שנבחרה.


בדיקה מפורטת של השאלה האם יכול אדם להיות אובייקטיבי ואיזו כוונה מקבלים המושגים – "אגו" ו"האני האמיתי" בהקשר הזה. נלמדים קריטריונים לבדיקת אובייקטיביות האדם וטכניקה להשגתה.


ניתוח שיתוף הפעולה בין חמשת החושים והקשר שלהם למודע ולתת-מודע. לימוד מנגנון ההשפעה ההדדית של החושים וטכניקות שליטה בקבלת המידע באמצעות תפיסה רגשית. (השתתפות בקורס אינה מחייבת כל רקע בקונג פו או אמנות לחימה!)


על רקע זה מתרכזים בשאלות הבאות:

פונקציות פסיביות ואקטיביות של תודעה ותגובות מתאימות בגוף האדם. על ההשפעה של מוח נודד, הצורך בקשירתו, הטכניקות מתאימות המאפשרות את בדיקת הקשירה. על רלוונטיות ויעילות של פסיכו-טכניקות באור הנושא הנ"ל.


האם ביואנרגיה שייכת לסוג מיוחד של אנרגיה, בניגוד לגישות בהם המושג "ביואנרגיה" איננו מוחשי ונוטה להיות מושג "נפשי-רגשי". הקורס הנ"ל מבוסס על גישה קריטריאלית. כל המעשים טכניים והתוצאות מורכבות מתוכן פיזי מוחשי וניתן לבדיקה.


כך מתאפשרת בקרה בתהליך ההתפתחות של יכולות ביו - אנרגטיות אצל האדם. על בסיס זה בשילוב עם מקורות טאואיסטיים קלאסיים מתרכזים בשאלות:

מהי אנרגיה, מחזוריות והעלאת ריכוז האנרגיה, מהי אגירת אנרגיה ומה הם הוואריאציות השונות בין יין ליאנג. ניתוח של מנגנון וטכניקת בנייה של מבנים פסיכו-פיזיים אשר בהם מופיעה ומתפקדת ביו-אנרגיה.


במסגרת הניתוח הנ"ל שמים דגש לתפקיד התודעה בבניית המבנים הללו, למקום האסוציאציות בתהליך זה וגם לשימוש בחפצים שונים להשגת מטרה זו. כהמשך טבעי לחומר זה ניתנות גישות וטכניקות של הגנה מהשפעות חיצונית בלתי רצויות ברמה אנרגטית.


לימוד עקרונות בסיסיים של שליטה בצ'י בפרקטיקת צ'י-קונג, טכניקות פשוטות של עיסוי עצמי וניקוי אנרגטי של צ'אקרות, חשיבות הצום, ניקוי הגוף ותזונה לפיתוח יכולות ביו-אנרגטיות של האדם.


שיטה וטכניקה לקבלת החלטות במצבי לחץ מנקודת המבט של הגישה הקריטריאלית בביו-אנרגיה. מנגנונים הטמונים בבסיס וויזואליזציה והשוואת התוכן של תהליכים פסיכו-פיזיים, הקורים בעקבות הגישות השונות בוויזואליזציה.


הקורס כולל שיעורים תיאורטיים ופרקטיים, תוך מחקר אישי המאפשר להבין את השפעת תגובות הגוף על הביואנרגיה.


הקורס נמשך 50 שעות, במתכונת של 3 חודשי פגישות שבועיות בנות 4 שעות כל אחת.

bottom of page