top of page
התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל
אולי יעניין אותך גם

נכתבו לאחרונה

התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל

הנה עמותה ללא מטרות רווח שמטרותיה: 

  • עידוד וקידום אומנות הלחימה קונג פו וין צ'ון בישראל.

  • שיתוף פעולה עם התאחדויות נוספות בעולם לקידום אמנויות הלחימה המסורתיות בכלל והוין צ'ון בפרט.

  • פיתוח שיטות לשיפור וטיפוח הבריאות, אשר מבוססות על אמנות הוין צ'ון והגשתם לציבור הרחב.

התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל החלה לפעול בשנת 1993, בראשות מר איגור זקשנסקי:

  • נציג בלעדי של התאחדות אמנויות הלחימה של האנוי, ווייטנאם בישראל.

  • חבר בוועד המנהל של ההתאחדות העולמית לאמנויות לחימה מסורתיות של ווייטנאם (WFVV).

כיום ההתאחדות מאגדת מספר סניפים ברחבי הארץ ומקיימת קשר רציף עם הגורמים הבכירים ביותר בעולם אמנויות הלחימה המסורתיות של ווייטנאם. 

כמו כן, התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל, מקיימת פעילות תקופתית בהשתתפות מורים בכירים ומתרגלי אמנויות לחימה מווייטנאם.

bottom of page