top of page
אולי יעניין אותך גם

נכתבו לאחרונה

תגיות
אין עדיין תגים.
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל - מאמרים ורשמים

קונג פו וין צ'ון


קונג פו וין צ'ון - התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל

יש ויכוח האם וין צ'ון הוא סגנון פנימי או חיצוני. הויכוח קיים כיוון שיש בסגנון גם מזה וגם מזה. וין צ'ון אמנם מאפשר לעבוד גם במישור קשה וכוחני, אבל עבודה בסגנון פנימי היא המהות שלו ובה יוצא הייחוד שלו, והיא מקרבת אותו לחוכמה ולתכנון של משחק שח.קונג פו - חיצוני מול פנימי


במקומות רבים הופכים הלימודים לעסק ונוצרו המון מרכזי לימוד עם גרסאות קרובות יותר או פחות למקור. אפילו שינויי עמידות או המיקום המדויק של המרפק יכולים לסרס את הסגנון לסגנון חיצוני לחלוטין שמגיב בכח לשימוש בכוח.


כשמנסים להבין את הגרסה הפנימית הרכה, מתגלים הפרטים המיוחדים של עשיית הטכניקה והשימוש בה. למשל – חסימות: בסגנון חיצוני נקודת המגע של היד החוסמת היא זו שמקבלת את הכוח.

בגרסה הפנימית יש שתי אפשרויות: האחת דומה לגרסה החיצונית והיא מעין התקפה של התקפה, כלומר לחסום ע"י התקפת היד או הרגל התוקפת. אפשרות שניה היא זו בה נקודת המגע בין האיבר החוסם לנחסם היא רק מרכז קבלת מידע על מצב ותנועת היריב.


הכח אינו מוזרם לנקודת המגע אלא למקום אחר האחראי על יעילות החסימה. כך נוצר מצב פרדוקסלי של הגנה לא כוחנית ולא מתנגדת, שאי אפשר לחדור אותה. הדרך חסומה למרות שהתוקף אינו נתקל בהתנגדות.

התקפות הנגד גדל עוד יותר השוני של הוין צ'ון – הלוחם מתחיל להיות בלתי חדיר להתקפותיך ושקוף להגנותיך. בתחושה זו נתקלתי כשעבדתי עם המורה שלי. ככל שהיריב משקיע יותר כוח המידע על פעולותיו ברור יותר. כך נוצר שחרור מהתלות ביריב.


קונג פו וין צ'ון מאפשר עשייה טכנית מורכבת עם קואורדינציה גבוהה, ריכוז וארגון צ'י ויכולת להשתמש בכל זה בקרב. כמובן, השגת תוצאות כאלו דורשת אימון ממושך ומתמיד בשיטות מיוחדות ו"הבנת הסגנון" לעומק.


כמה מורים טוענים שצריך ללמוד וין צ'ון כסגנון חיצוני למתחילים ואחר כך להתקדם לעבודה פנימית, אולם לדעתי זה שגוי כי הטכניקות והתנועות שונות ומיקוד הריכוז שונה לחלוטין בין עבודה חיצונית ופנימית בקונג פו.קונג פו - חיצוני תחילה?


הרכב התכונות הפיזיות של התנועה בונה מצבים פסיכו-רגשיים שונים ודורש שוני גדול בשיטות האימון. בגרסאות השונות נבנה סוג שונה של הרכב תנועה דרכי ביצוע ותגובות במישור הנפשי.


לימוד גרסה פנימית אחרי שלמדת את החיצוני ידרוש שינוי בהרגלים ובתגובות טבעיות הפוכים לאלו שלמדת קודם. שינויים אלו ידרשו השקעה ארוכה של עבודה קשה, מדויקת ועדינה כדי לסלק את ההרגלים הקודמים בהם השקעת שנים של אימון.


בזמן הלימוד וההתקדמות, התלמיד נמצא במצב שהוא שילוב של שתי הגרסאות. הוא מתחיל עם עבודה חיצונית ושואף כל הדרך להגיע פנימה.


עבודה כוחנית היא טעות אבל אפילו כך מאפשר וין צ'ון קרב אפקטיבי ביותר ולכן האמירה שוין צ'ון יעיל כסגנון חיצוני או פנימי, מבחינתנו, מסגרת האימון והשאיפה היא של סגנון פנימי של קונג פו.

bottom of page