top of page
אולי יעניין אותך גם

נכתבו לאחרונה

תגיות
אין עדיין תגים.
  • Facebook - Grey Circle
  • YouTube - Grey Circle
  • Pinterest - Grey Circle
  • Instagram - Grey Circle

התאחדות קונג פו וין צ'ון בישראל - מאמרים ורשמים

סדנת טיגריס – מסלולי עצמה

רועי דורון

חלק א' - 2018

בשבועות האחרונים מתקיימת סדנת טיגריס (נמר גדול) בדוגו' של התאחדות קונג פו וין צ'ון בהדרכת מאסטר איגור (יו"ר ההתאחדות מאסטר איגור זקשנסקי).

הסדנה רק בתחילתה אך כבר עתה עולים רשמים, מחשבות וקצת תובנות.

מה הן פורמות החיות בוין צ'ון?

למה יש פורמות (טאו) חיות בוין צ'ון?

למה בכלל נצמדים לפורמות? עדין?

אלה שאלות רציניות ואמיתיות, מאמר של סיפו נגויין נגוק נוי "מערך חמש החיות בוין צ'ון" באתר של ההתאחדות עונה על שאלות אלו ואחרות בצורה טובה מאוד. מאוד מומלץ!

מערך חמש החיות בוין צ'ון קונג פו

למעשה, זו סדנה שנייה שלי לטיגריס, חלפו שנים מאז למדתי פורמת טיגריס בפעם הראשונה, אך ההבדלים בין הסדנאות גדולים בכמות החומר (3 פורמות שונות) ובאופן עברתו.

הפעם אנו פחות נצמדים ללימוד פורמלי אלא מחפשים את המהות, את מסלולי העצמה שסגנון זה מאפשר ביתר קלות משאר החיות.

לימוד פורמלי הוא לימוד המתרכז בלימוד הטכניקה, כלומר, לימוד תבניות התנועה (טאו). אלא שטעות היא לראות בטכניקה חזות הכול, זוהי הבנה חיצונית ושטחית של הטאו, בתבנית קיים מידע גלוי ומידע נסתר שהכוונה טובה חושפת ומכוונת אליו.

לתפיסתי, אחד האתגרים המעניינים בלימוד טאו (פורמה) הוא בלימוד הנסתר והבנת הכוונה ומהות התנועה הנובעת מתבניות התנועה.

לגופו של עניין, הטיגריס מאפשר התבוננות וגישה קלה יותר למנגנוני הגוף ולמסלולי תנועה עוצמתיים במיוחד, לדוגמה, הטיגריס מאפשר ובוחן העברת כוח ישירה בניגוד לנחש שההפעלה היא סיבובית ומפותלת.

נקודות עניין בסדנה:

אנו מחפשים ובודקים מסלולי תנועה עם יד מאוגרפת, ימין ושמאל, יחדיו.

בודקים מידת הרפיה באגרוף קפוץ - בודקים את המנעד הרחב בין הרפיה להתקשחות השרירים תוך אגרוף היד, תוך שליחתה ותוך ביצוע תנועה.

אנו בודקים מסלולי עצמה ביחס לגוף, בודקים אזור הבטן מול אזורים שונים.

בודקים גיוס עצמה באזורים שונים בגוף ומנתחים את מסלולי התנועה בהתאמה לגיוס עצמה ושימורה, לדוגמה: מחפשים את העצמה לא רק שליחת היד למכה אלא גם בהחזרתה (לא פשוט בכלל).

כאמור, לימוד 3 פורמות של טיגריס, הרבה חיפושים, בדיקות ותרגולים. פיתוח עצמה ושימורה.

המשך יבוא...

Comments


bottom of page